Det tilbyder vi 

Kontaktpersonstilbuddet kan være for dig, med eksempelvis:

 • ensomhed
 • social isolation
 • mistrivsel
 • ustabil skolegang
 • kriminalitet
 • misbrug
 • angst
 • selvskade

Du kan måske også have behov for en kontaktperson, hvis du lever i en familie med:

 • mange konflikter
 • vold
 • psykiske lidelser
 • alvorlig sygdom
 • misbrug

Endelig kan du få hjælp fra en kontaktperson til at få hverdagen til at fungere:

 • hvis du bor i egen bolig
 • er anbragt
 • får efterværn efter anbringelse 

Din kontaktperson er en stabil voksen som du kan tale med, om de tanker eller oplevelser som er svære at dele med andre. Din kontaktperson er der også, hvis du har brug for én til at være bindeled mellem dig og kommunen, skolen, familien eller andre i dit netværk. Dette betyder også, at din kontaktperson kan tage med til møder, hvor der er behov for det.

 

Har du et ønske om at få en kontaktperson, kan du eller dine forældre kontakte Børn og Familie i Gentofte Kommune på telefon 78 76 74 90  eller  via mail bornogunge@gentofte.dk

En sagsbehandler i Børn og Familie vil herefter vurdere om du kan bevilliges en kontaktperson.

Hvis du får en kontaktperson, udarbejder din sagsbehandler sammen med dig, og evt. dine forældre, en handleplan med mål for hvad du skal have ud af dit kontaktpersonsforløb.

Din sagsbehandler følger med i dit forløb og indkalder dig, og evt. dine forældre, til et møde efter tre måneder for at høre, hvad du får ud af samværet med din kontaktperson. Der er altid opfølgning med sagsbehandleren efter de første tre måneder og derefter er der opfølgning hver sjette måned.

Inden møderne skal din sagsbehandler have en skriftlige status fra din kontaktperson, med beskrivelser af de mål der står i handleplanen. Typisk inviterer din kontaktperson dig med til at skrive og gennemlæse handleplanen, inden I sender den til sagsbehandleren. 

 

Tilbuddet er frivilligt og gratis, og kontaktpersonen tager altid afsæt i punkter i handleplanen og dine …?