Sådan foregår det

Skriv din tekst her...

I får jeres egen integrationskonsulent. Sammen med konsulenten aftaler I, hvad der skal ske. Vi kommer på besøg hjemme hos jer, og I kan også besøge os i FamilieCentret, når vi har åbent. Derudover taler vi sammen i telefon, når der er behov for det.

 

Eksempler på, hvad vi tilbyder:

  • hjælp til, at jeres børn får en god start i vuggestue, børnehave, skole og klub

  • en hånd med stort og småt, for at børnene falder hurtigt til – bl.a. så I hurtigt kommer i gang med at tage del i børnenes nye hverdag og fællesskaber, fx så I lærer at smøre madpakker, kan hjælpe med lektier, er med til forældremøder og arrangementer, har en god dialog med lærere og pædagoger osv. 

  • introduktion til at bruge offentlige tilbud som læge, tandlæge, sundhedspleje og hospital og ledsage jer derhen efter behov

  • støtte til, at jeres børn trives godt i skolen og får fritidsinteresser, hvor de kan lære nye kammerater at kende

  • hjælp til, at I som forældre nemmere kan forstå det danske samfund og de danske normer, forventninger, spilleregler og krav til børneliv, familieliv, opdragelse og forældrerollen – alt sammen for at give jeres børn de bedste muligheder for at trives og udvikle sig.

  • hjælp til at bruge e-Boks, netbank, forældreintra og andre systemer, der understøtter jeres opgaver som forældre