Det tilbyder vi

Skriv din tekst her...

FamilieCentret støtter flygtningefamilier med børn under 18 år til at få den nye hverdag i Danmark til at fungere. Familierne kan fx få hjælp til at gennemskue, hvordan man bruger de danske tilbud om læge, sundhedsplejerske, vuggestue, børnehave, skole, fritidsklub, ungdomsuddannelse eller fritidsjob. Det kan også være hjælp til, at børnene kommer i gang med sport eller andre fritidsaktiviteter med jævnaldrende.

 

Det danske system kan være meget forskelligt fra det, I er vant til, og det

kan tage tid at lære det nye at kende. Vi kan støtte familien, så jeres børn får

en god hverdag, hvor de trives og bliver stadigt mere integreret i det danske samfund.

 

I FamilieCentret tager vi altid udgangspunkt i, hvad den enkelte flygtningefamilie behøver, for at børnene får en god start på deres nye liv i Danmark – både hvad angår sprog, daginstitution, skole, uddannelse, fritidsinteresser og fritidsjob. Derfor arbejder vi tæt sammen med jer og hjælper dér, hvor I har mest brug for det.  På den måde får I styrket det, I er gode til. Og I lærer det, I har brug for som ny børnefamilie i Danmark.