FamilieCentrets tilgange

Skriv din tekst her...

  • Vi skræddersyr forløb til hver enkelt barns/ungs/families situation

  • Vi samarbejder tæt med barnets/den unges/familiens sagsbehandler i Gentofte Kommune

  • Vi tager udgangspunkt i barnets/den unges/familiens samlede situation og inddrager ofte hele familien samt samarbejder med andre vigtige voksne i barnets/den unges liv eksempelvis dagtilbud, skole, uddannelsessted, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, psykiater, læge, sundhedsplejerske, misbrugsbehandlere m.v.