Det siger loven

Skriv din tekst her...

Tilbuddene i FamilieCentret udbydes i henhold til Serviceloven som følger:

Åben Anonym Rådgivning – jf. §11 stk. 2

Skilsmissekursusforløb – jf. §11 stk. 3

Familiebehandling – jf. §52 stk. 3 nr. 3

Kontaktperson – jf. § 52 stk. 3 nr. 6 samt som efterværn jf. §76

Integrationsstøtte til flygtningefamilier – jf. §11 stk. 3

Støttet samvær – jf. §71 stk. 2

 

Læs mere i serviceloven her: Serviceloven - Lov om social service

Link til hver af de fire paragraffer:

§11 - §52 - §71 - §76