Mor-barn gruppe

Skriv din tekst her...

Mor-barn gruppen i Familie Centeret Gentofte.

Mor- barn gruppen er et tværfagligt indsats som varetages af sundhedsplejen og Familie Centeret. Gruppen mødes hver onsdag i tidsrummet 09.30-11.30 i Familiecenteret, og ledes af en sundhedsplejerske og en psykolog.

Mor – barn gruppen er et tilbud til mødre som af forskellige grunde kan opleve sig særligt sårbare eller belastede efter at være blevet mor. Tilbuddet er både til førstegangs- og flergangsfødende. Mødrene henvises til gruppen af deres egen sundhedsplejerske. Efter henvisningen tager gruppelederne en henvisningssamtale med både mor og far, hvor gruppelederne og forældrene i fællesskab aftaler, hvorvidt mor og baby skal starte i gruppen.

Mødrene deltager med deres babyer og er tilknyttet gruppen så længe mødrene og gruppelederne vurderer, at det er meningsfuldt og hjælpsomt for mødrene at deltage. Dog kan de kun deltage frem til at deres barn starter i institution.

Formålet med gruppetilbuddet er at skabe en samtalekontekst, hvor mødrene får mulighed for at støtte hinanden ved i fælleskab at reflektere over deres vanskeligheder. Formålet med gruppen er derudover, at mødrene oplever at blive mødt fordomsfrit i forhold til deres vanskeligheder, og at de forhåbentlig finder frem til nye perspektiver og nye handlemuligheder i forhold til deres situation.

Som noget nyt fra januar 2020 tilbyder gruppelederne en gang i kvartalet en forældreeftermiddag. Formålet med forældreeftermiddagen er, at begge forældre får tilbudt viden om efterfødselsreaktioner. Derudover får de gennem en øvelse og gennem fælles drøftelse lejlighed til at tale om, hvad de hver især har med sig fra deres egen opvækst, og hvad de synes er vigtigt, at de er opmærksomme på og arbejder med for at sikre trivslen i deres nye fælles familie.