Sådan foregår familiebehandling

Inden I kommer hos os, er I blevet henvist til FamilieCentret af en sagsbehandler i Gentofte Kommune. I FamileCentret vil I møde en eller flere af vores familiekonsulenter.
Se evt. undermenuen 'Sådan bliver du henvist'.

Samtaler og aktiviteter

Jeres forløb hos os kan strække sig over kortere eller længere tid. Sammen med jer tilrettelægger vi løbende, hvilken indsats I som familie har brug for. Nogle gange mødes vi til samtaler i FamilieCentret, andre gange hjemme hos jer eller til planlagte aktiviteter – det kan være børn, unge og forældre sammen, og det kan være hver for sig.

 

At håndtere det svære ved at bygge på det gode

I vores indsats for en familie har vi ikke kun fokus på problemerne – vi er lige så interesseret i at se på de styrker og ressourcer som familien har. Disse styrker og ressourcer er ofte nøglen til at bryde med svære udfordringer. Så det er vores erfaring, at når vi får dem frem, kan familien langt bedre håndtere det, der er svært.

 

Brug af video

Ind i mellem aftaler vi samen med jer, at gøre brug af video. Vi har god erfaring med at bruge videoklip undervejs i forløbet. Video kan ofte være et godt redskab til at håndtere de problematikker, vi sammen har fokus på. Det kan være videoklip, som I selv optager derhjemme uden os, eller som vi optager sammen, når vi mødes.

 

At dele hinandens perspektiver

Både i familien og uden for familien kan der være forskellige forståelser af, hvad der fungerer godt og mindre godt. I FamilieCentret er vi optaget af at få sat ord på de forskellige perspektiver. Det kan være både familiens, netværkets og FamilieCentrets perspektiver. Ved at dele perspektiverne med hinanden kan vi sammen skabe en mere nuanceret forståelse af situationen.

 

At bruge barnets og familiens netværk

Vi gør meget ud af at inddrage alle, som er en del af barnets hverdag. Så hvis vi finder det relevant, kan vi efter aftale med jer involvere venner, familienetværk og de professionelle omkring jer. Vi kan eksempelvis tage med til møder på skolen, i daginstitutionen, i psykiatrien, hos lægen, sundhedsplejersken eller på hospitalet.

 

Samarbejdet med kommunens sagsbehandler

Vi skal ifølge loven holde jeres sagsbehandler i Gentofte Kommune orienteret om, hvordan forløbet i FamilieCentret går. Derfor fører vi journal over forløbet og tager notater om vores arbejde. Vi udarbejder en rapport til sagsbehandleren, som vi gennemgår med jer, inden den sendes – første gang efter tre måneder, derefter ca. hvert halve år. Hvis det er relevant, inviterer vi jer også nogle gange med til at udarbejde dele af rapporten.

 

Aktindsigt