Det tilbyder vi


Alle mennesker kan opleve svære perioder, hvor de har brug for nogen at tale med. I vores åbne rådgivning kan både børn, unge og forældre henvende sig, hvis de står i en svær situation. Det kan fx være:

 

  • når et barn eller ung ikke trives og kæmper med fx tristhed, angst, sorg eller misbrug  
  • ved ungdomsproblemer i familien hvilke?
  • ved problemer med skolen eller vennerne
  • før, under eller efter en skilsmisseved trivselsproblemer i sammenbragte familier
  • hvis man som forælder er i tvivl om, hvordan man bedst opdrager og støtter dit barn

 

Husk, at der er ikke noget, som er for småt til, at du kan kontakte os. Så ring, skriv eller kom op til os, uanset hvad du står med – og uanset om du er barn, ung eller forælder.

 

Vi tilbyder fire samtaler i alt. Nogle gange er det nok med en snak eller to i telefonen. I andre tilfælde kan der være brug for lidt mere hjælp for at få løsnet op for problemerne.

 

Hvis vi sammen med dig når frem til, at der er brug for mere støtte, kan vi guide dig eller din familie videre i systemet, bl.a. til andre specialiserede rådgivere og til en sagsbehandler i Gentofte Kommune. 

 

Sådan får du fat i rådgivningen (link til under-underside 2)